Vågstranda Kyrke
20200904_135635
IMG_0024
IMG_0018
IMG_0038
IMG_0039
IMG_0040
IMG_0045
IMG_0004
IMG_0013
IMG_0029
IMG_0044

Velkommen til Vågstranda Kyrkje

Folkekyrkja treng folk


Vestnes Kirkelige Fellesråd

KalenderLitt historikk


Vågstranda Kyrkje ble reist i 1870 av G. Olsen fra Trondheim. Kirkeklokkene ble støpt av Christian Christensen, og Balle Lund har malt altertavla.


I 1881 flyttet en vinterstorm kirken to meter utenfor grunnmuren, og det ble omfattende skader. Kirken ble flyttet på plass, rettet opp, og forsvarlig boltet.


Bygget fikk innlagt strøm i 1951, og i 1958 ovner. Gravkapellet ble bygd i 1961. 


Kirkespiret ble utbedret i 1965, med kobberplater, og hele bygget restaurert i 1971.


Et harmonium fra 1923 ble i 1973 erstattet med et seks-stemmers orgel fra Vestre orgelfabrikk.

Hva skjer?

Kommende arrangementer:

Nye Vågstranda Sokneråd 2023


Fra venstre: Inger Marie Henriksen Talberg, Ingrid Aarnes, Arvid Hernæs, Atle Astrup, Torill Heggdal, Liv Hjelvik Astrup.


Ikke med på bildet: Ragnhild Pedersen, Cato Hansen


Foto: Tormod Lien

Neste gudsteneste


9. mai Kl. 10.30


Konfirmasjonsgudsteneste

Kollekt: Eigen kyrkjelyd